odlu

odlu
sif.
1. Odu olan; yanar, alovlu, közərən. Odlu ocaq. – Çox zaman qurduğum tələ- dəki quşlar yerinə gözlərimə anamın dəhşətlə təsvir etdiyi əllərində odlu kösövlər olan inkirminkirlər görünürdü. M. İ.. Səbzəlinin dodaqlarından papirosun odlu qoru tökülürdü. S. R.. Odlu silah – barıt, yaxud başqa partlayıcı maddələrin alışması ilə atılan silah (tüfəng, tapança və s.).
2. məc. Qırmızı, od rəngli. Onun dalısınca yarır mənim də; Odlu üfüqləri xəyalım yenə. M. R..
3. məc. Ehtiraslı, coşqun, yanar. Alaçıqdan on-on beş arşın ucada böyük bir quş iri qanadlarını açmış, odlu və acıqlı baxışlarla bizi süzürdü. A. Ş.. Sanki Sədəf <Sonanı> odlu baxışları ilə əridir, . . yandırıb-yaxırdı. B. Bayramov. // məc. Atəşin, ehtiraslı, qızğın, hərarətli, coşqun. Odlu məhəbbət. Odlu salamlar. Odlu ehtiras. – Nədən söyləməsin ana dililə; Öz odlu nitqini yoldaş komissar? S. V.. O, o qədər odlu z. danışırdı ki, tər başından üzünə, boyun-boğazına sızıb tökülürdü. Ə. Vəl..
4. məc. Təsiredici, təsirli, yanıqlı, yandırıcı, yaxıcı. O qədər keçmədi qarşıkı dağdan; Ucaldı bir qəlbin odlu naləsi. S. V.. Ürəyindəki odlu bir həsrətlə yalvarırdı. M. C.. odlu-odlu zərf Ehtirasla, hərarətlə, qızğın surətdə. Odlu-odlu <Rüstəm Mayaya> bildirdi ki, hər yerdə və hər zaman kişinin borcu qadına hörmət etməkdir, ona qulluq göstərməkdir. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • odlu-alovlu — sif. və zərf 1. Gərgin, şiddətli, dəhşətli, qızğın. . . Hər yerdə odlu alovlu vuruş gedir, nəriltili gurultulu atışma kəsmək bilmirdi. S. R.. 2. Bax odlu 3 cü mənada. Odlu alovlu danışmaq. Odlu alovlu nitq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güllə — is. Top, tüfəng, tapança kimi odlu silahlardan atmaq üçün qurğuşundan düzəldilmiş girdə və uzunsov mərmicik. Top gülləsi. Tüfəng gülləsi. – <Heydərqulunun> kürəyindən dəyən güllə sol ciyərini parçalayaraq böyründən çıxmışdı. Ə. S.. <Ovçu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəşli — sif. 1. Hərarətli, odlu, qızğın, alovlu. // məc. Çox təsirli. 2. məc. Coşqun, ehtiraslı, dəliqanlı. <Şeyda:> <Gavə> atəşli bir qəlblə inqilab başladı, öylə xunxar məğrur bir hökmdarın <Zöhhakın> taxtını başına çevirdi. H. C.. Bu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilçək — is. 1. Ağız boşluğunda üst damağın dal tərəfində konusşəkilli çıxıntı. Dilçəyi gəlmək – dilçəyi şişmək. Uşağın dilçəyi gəlib. 2. məc. Hünər, bacarıq mənasında. Dili varsa, dilçəyi də var. (Ata. sözü). <Canəli> belə odlu odlu danışan adamın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kirdar — is. <fars.> 1. İş, əməl, hərəkət. Ey Vidadi, gərdişi dövrani kəcrəftarə bax; Ruzigarə qıl tamaşa, karə bax, kirdarə bax. M. P. V.. Xandostu! Amandı, qoyma gəldi; Kirdarı yamandı, qoyma gəldi! M. Ə. S.. Kirdardan düşmək – artıq heç bir işə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Musavat — Party   Müsavat Partiyası   Leader Isa Gambar Founders …   Wikipedia

  • kömbələnköz — (Gəncə, Mingəçevir) çox odlu, çox közlü. – Təndir kömbələnközdü (Gəncə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • atəş — f. 1) od; 2) odlu silahdan atəş; 3) yanma, yanğın; 4) m. işgəncə, sıxıntı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • atəşin — f. 1) odlu, od kimi isti; 2) od rəngində, od kimi qırmızı; 3) m. hərarətli, təsirli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • atəşnak — f. odlu, alovlu, atəşin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”